Yazıhan Malmüdürlüğü Telefon Rehberi
Adı Soyadı ÜnvanıTelefon
Dahili
Fax
Mehmet Cemil Sarıkaya Malmüdürü 0 422 751 41 11
0 422 751 41 11
Muhasebe Servisi
Hamza DOĞANV.H.K.İ0 422 751 41 12
Aleddin ORHANV.H.K.İ0 422 751 41 12
Suat ŞENOĞLUHizmetli0 422 751 41 12