Yazıhan Malmüdürlüğü Telefon Rehberi
Adı Soyadı ÜnvanıTelefon
Dahili
Fax
Umut İPEKTEN Malmüdürü 422 751 41 11
0 422 751 41 11
Muhasebe Servisi
Hamza DOĞANV.H.K.İ422 751 41 12
Aleddin ORHANV.H.K.İ422 751 41 12