Kuluncak Malmüdürlüğü Telefon Rehberi
Adı Soyadı ÜnvanıTelefon
Dahili
Fax
Ahmet Polat KAYA Malmüdürü V. 0 422 681 24 04
0 422 681 21 83
Muhasebe Servisi
Ali KAYA V.H.K.İ422 681 21 82