Kale Malmüdürlüğü Telefon Rehberi
Adı Soyadı ÜnvanıTelefon
Dahili
Fax
Malmüdürü 0 422 861 62 79
0 422 861 62 79
Muhasebe Servisi
Abuzer ANDİÇVeznedar0 422 861 62 59
Burcu BALİV.H.K.İ.0 422 861 62 59
Bekir AYABAKANMemur0 422 861 62 59