Kale Malmüdürlüğü Telefon Rehberi
Adı Soyadı ÜnvanıTelefon
Dahili
Fax
Hüseyin YALÇINMalmüdürü 422 861 62 79
0 422 861 62 79
Muhasebe Servisi
Abuzer ANDİÇVeznedar422 861 62 59
Burcu BALİV.H.K.İ.422 861 62 59
Bekir AYABAKANMemur422 861 62 59
Oğuz TOPALOĞLUHizmetli422 861 62 59