Doğanşehir Malmüdürlüğü Telefon Rehberi
Adı Soyadı ÜnvanıTelefon
Dahili
Fax
İsmail AYÇİÇEK Malmüdürü V. 422 517 10 44
0 422 517 10 44
Muhasebe Servisi
Veli KARAKUŞV.H.K.İ422 517 10 76
Nedret KARAKUŞV.H.K.İ422 517 10 76
Mustafa DAYANHizmetli422 517 32 99