Battalgazi Malmüdürlüğü Telefon Rehberi
Adı Soyadı ÜnvanıTelefon
Dahili
Fax
Turgay ÖZKAYNAKMalmüdürü 422 841 38 28
422 841 38 28
Muhasebe Servisi
Bayram BAYRAMVeznedar422 841 37 25
Ahmet YİĞİTV.H.K.İ.422 841 37 25
Elif Başak GÜNAY BİNBİRV.H.K.İ.422 841 37 25
Serap TUNGAV.H.K.İ.422 841 37 25
Rahma EVCİLV.H.K.İ.422 841 37 25
Hülya ÇATV.H.K.İ.422 841 37 25
Abdulkadir AKKÖSEV.H.K.İ.422 841 37 25
Yusuf UÇARV.H.K.İ.422 841 37 25
Adnan ORHANMemur422 841 37 25
Cahit TÜRKEŞHizmetli422 841 37 25