Arguvan Malmüdürlüğü Telefon Rehberi
Adı Soyadı ÜnvanıTelefon
Dahili
Fax
Yasin KARAYILDIRIMMalmüdür V. 0 422 771 20 17
0 422 771 20 17
Muhasebe Servisi
Sema KALKIZV.H.K.İ.
Aysel BAŞARANERMemur