Akçadağ Malmüdürlüğü Telefon Rehberi
Adı Soyadı ÜnvanıTelefon
Dahili
Fax
Ayşe KORKMAZ Malmüdürü 0 422 417 17 22 
0 422 417 15 35
Muhasebe Servisi
Erkan ATEŞVeznedar0 422 417 15 36
Şemseddin TOKAYVeznedar0 422 417 15 36
Erhan ASLANTAŞV.H.K.İ.0 422 417 15 36
Yusuf TAŞTANV.H.K.İ.0 422 417 15 36