Akçadağ Malmüdürlüğü Telefon Rehberi
Adı Soyadı ÜnvanıTelefon
Dahili
Fax
Ayşe KORKMAZ Malmüdürü 422 417 17 22 
0 422 417 15 35
Muhasebe Servisi
Erkan ATEŞVeznedar422 417 15 36
Şemseddin TOKAYVeznedar422 417 15 36
Erhan ASLANTAŞV.H.K.İ.422 417 15 36
Yusuf TAŞTANV.H.K.İ.422 417 15 36