Defterdarlığımız Muhakemat Müdürlüğünün iş ve işlemlerinin yerinde incelenip, değerlendirilmesi ve görüş alışverişinde bulunmak amacıyla Başhukuk Müşaviri ve Muhakemat Genel Müdürü Sayın Hayrettin KURT, Genel Müdürlüğümüz Hukuk Müşavirleri Sayın Hakan GÜZEL ve Sayın İsmail ULUYOL ile Ankara Defterdarlığı Muhakemat Müdürü Sayın Mahmut TOKMAK 16.07.2019 tarihinde Defterdarımız Sayın Ali YILDIRIM’ı makamlarında ziyaret ettiler.